Mute - Supermc

Mute

Người chơiMuted BởiLý doNgàyHết hạnCụm

nunglonquaik1

Console
spaming17:09, 20/9/202317:09, 23/9/2023 (Hết hạn)earth

0389214547

HoangShad0w
spaming18:08, 15/9/202319:08, 15/9/2023 (Hết hạn)earth

Thangdeptrai955

HoangShad0w
spaming21:00, 11/9/202322:00, 11/9/2023 (Hết hạn)earth

Dagg50

P2ucKT
ọe nữa đi21:53, 10/9/202321:53, 13/9/2023 (Unmuted bởi P2ucKT)earth

Emilia5483

HoangShad0w
lạm dụng tính năng19:31, 10/9/202319:31, 11/9/2023 (Hết hạn)earth

mimi

HoangShad0w
toxic chat (report: lysarokZiary)12:14, 10/9/202312:14, 13/9/2023 (Hết hạn)earth

dai2k9

Console
noi bay14:26, 07/9/202302:26, 08/9/2023 (Hết hạn)earth

Tien01062011

P2ucKT
nói bậy16:26, 05/9/202304:26, 06/9/2023 (Hết hạn)earth

hamood123

P2ucKT
nói bậy16:19, 05/9/202304:19, 06/9/2023 (Hết hạn)earth

Emilia5483

P2ucKT
nói bậy12:34, 05/9/202300:34, 06/9/2023 (Hết hạn)earth
«»
Trang 1/52